Vỏ Bọc Hoàn Hảo

Vỏ Bọc Hoàn Hảo

Hoa Tâm

Hoa Tâm

Phan Kim Liên Vượt Thời Gian

Phan Kim Liên Vượt Thời Gian

King Kong

King Kong

Đại Ca Tôi Đi Học

Đại Ca Tôi Đi Học

Cô Nàng Đầu Đất

Cô Nàng Đầu Đất

Cô Nàng Nghiện Làm

Cô Nàng Nghiện Làm

Tình Yêu và Tình Dược

Tình Yêu và Tình Dược

Cô Vợ Ba

Cô Vợ Ba

Bốn Anh Em

Bốn Anh Em

Khi Đàn Ông Yêu

Khi Đàn Ông Yêu

Đại Thiên Bồng (2020)

Đại Thiên Bồng (2020)

Góc Khuất

Góc Khuất

Đoạn Tình Từ Hy

Đoạn Tình Từ Hy

Chuộc Lại Lỗi Lầm

Chuộc Lại Lỗi Lầm

Mẹ Bầu Siêu Ngầu

Mẹ Bầu Siêu Ngầu

Giun Đất | Jaya, đứa con bé bỏng

Giun Đất | Jaya, đứa con bé bỏng

Một Thời Để Nhớ

Một Thời Để Nhớ

Cữu Vỹ Hồ Tô Đát Kỷ

Cữu Vỹ Hồ Tô Đát Kỷ

Trường Học Côn Đồ

Trường Học Côn Đồ

Nữ Hoàng Cờ Vua

Nữ Hoàng Cờ Vua

Khêu Gợi Chết Người

Khêu Gợi Chết Người

Lời Nguyền Giảm Cân

Lời Nguyền Giảm Cân

Sắc Đẹp Và Số Phận

Sắc Đẹp Và Số Phận